A + M Brno s.r.o.


 
   Obchodní podmínky


Veškeré objednávky jsou závazné.
Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.
Splatnost faktur je 14dnů ode dne vystavení faktury, pokud není smluvně stanoveno jinak.
Zboží je možno uhradit při převzetí v hotovosti nebo dobírkou.

O společnosti

 

Sortiment

 

Služby

 

Ostatní sortiment

 

Obchodní podmínky

 

Kontakt

 
   

Purkyňova 150/20, 682 01 Vyškov, email: info@ambrno.cz, www.ambrno.cz, tel.: 777 618 844